CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÁY TÍNH PHÚ CƯỜNG

Ram Gskill 4Gb/1600 DDR3

790,000 VNĐ

DDR3 GIS Series F3-1600C11S-4GIS 4GB

Ram Gskill 2GB/1600 DDR3

470,000 VNĐ

GIS SERIES F3-1600C11S-2GIS 

KInh Doanh Phân Phối

Ms. DIễm 0943 807 846

Kinh doanh phân phối

Ms. Hồng 0932 327 035

Kinh doanh phân phối

Mr. Hoàng Anh 0932 327 034

Kinh doanh phân phối

Mr. Đức Anh 0931 700 163

Kinh doanh phân phối

Ms. Hoa 0932 327 032

Kinh doanh phân phối

Mr. Duy 0904 884 369