CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÁY TÍNH PHÚ CƯỜNG

Địa chỉ: Số 08 Phạm Tuấn Tài - Cầu Giấy- Hà Nội.
Điện thoại: 04. 3791 2905.
Fax: 04. 3793 1138.

KInh Doanh Phân Phối

Ms. Diễm 0943 807 846

Kinh doanh phân phối

Ms. Hồng 0932 327 035

Kinh doanh phân phối

Mr. Hoàng Anh 0932 327 034

Kinh doanh phân phối

Kinh doanh phân phối

Ms. Hoa 0932 327 032

Kinh doanh phân phối

Mr. Duy 0904 884 369