CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÁY TÍNH PHÚ CƯỜNG

Địa chỉ: Số 08 Phạm Tuấn Tài - Cầu Giấy- Hà Nội.
Điện thoại: 04. 3791 2905.
Fax: 04. 3793 1138.

Kinh doanh phân phối

Mr. Hữu 0941 36 26 24

Kinh doanh phân phối

Ms. Hồng 0932327035

Kinh doanh phân phối

Mr. H. Anh 0932327034

Kinh doanh phân phối

Ms. Mai 0931700163

Kinh doanh phân phối

Ms. Hoa 0932327032

Kinh doanh phân phối

Ms. Thanh Hảo 0932327036

Kinh doanh phân phối

Mr. Duy 0904884369