CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÁY TÍNH PHÚ CƯỜNG

HP Monitor Pavilion 24Es

3,450,000 VNĐ

Màn hình HP Pavilion 24Es, 23.8 Inch, IPS LED.

HP Monitor V203P

2,060,000 VNĐ

HP Monitor V203P

2,060,000 VNĐ

Màn hình HP V203P 19.45 Inch IPS.

Sam sung LS22D360HS/XV

2,990,000 VNĐ

Sam sung LS22D360HS/XV

2,990,000 VNĐ

Sam sung LS22D360HS/XV

Samsung LS20D300NHMXV

2,380,000 VNĐ

Samsung LS20D300NHMXV

2,380,000 VNĐ

Samsung LS20D300NHMXV

Sam sung LS19F350HNEXXV

2,300,000 VNĐ

Sam sung LS19F350HNEXXV

2,300,000 VNĐ

Sam sung LS19F350HNEXXV

Samsung LS19E310HYMXV

2,300,000 VNĐ

Samsung LS19E310HYMXV

2,300,000 VNĐ

Samsung LS19E310HYMXV

Samsung LS24E390HL/XV

3,799,000 VNĐ

Samsung LS24E390HL/XV

3,799,000 VNĐ

Monitor SS LS24E390HL/XV

DELL Monitor S2715H

7,850,000 VNĐ

DELL Monitor S2715H

7,850,000 VNĐ

DELL S2715H 27.0/1920x1080/Glossy/2USB2/Headphone/2x9W/VGA/HDMI/LED/AH-IPS

DELL Monitor S2415H

5,060,000 VNĐ

DELL Monitor S2415H

5,060,000 VNĐ

DELL S2415H 23.8/1920x1080/Glossy/Headphone/2x3W/VGA/HDMI/LED/AH-IPS

DELL Monitor E2016H

2,830,000 VNĐ

DELL Monitor E2016H

2,830,000 VNĐ

DELL E2016H 19.5INCH/1600X900/VGA/DP/LED/BLACK

DELL Monitor S2216H

3,940,000 VNĐ

DELL Monitor S2216H

3,940,000 VNĐ

DELL S2216H 21.5/1920X1080/Glossy/Audio-Out/SP2x3W/VGA/HDMI/LED/IPS/ĐEN

DELL Monitor S2316H

4,120,000 VNĐ

DELL Monitor S2316H

4,120,000 VNĐ

DELL S2316H 23.0/1920X1080/Glossy/Audio-Out/SP2X3W/VGA/HDMI/LED/IPS/ĐEN

DELL PRO P1914S

4,190,000 VNĐ

DELL PRO P1914S

4,190,000 VNĐ

DELL PRO P1914S 19.0INCH/1280x1024/VGA/DVI/USB2/DP/LED/IPS

DELL PRO P2014H

3,640,000 VNĐ

DELL PRO P2014H

3,640,000 VNĐ

DELL PRO P2014H 19.5INCH/1600X900/VGA/DVI/DP/USB2/LED/IPS

DELL PRO P2314H

4,270,000 VNĐ

DELL PRO P2314H

4,270,000 VNĐ

 DELL PRO P2314H 23.0INCH/1920X1080/VGA/DVI/DP/USB2/LED/IPS

AOC Monitor E2470Sw

3,100,000 VNĐ

AOC Monitor E2470Sw

3,100,000 VNĐ

AOC Monitor E2470Sw

Kinh doanh phân phối

Mr. Hữu 0941 36 26 24

Kinh doanh phân phối

Ms. Hồng 0932327035

Kinh doanh phân phối

Mr. H. Anh 0932327034

Kinh doanh phân phối

Ms. Mai 0931700163

Kinh doanh phân phối

Ms. Hoa 0932327032

Kinh doanh phân phối

Mr. Duy 0904884369