CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÁY TÍNH PHÚ CƯỜNG

Intel® Core™ i7-4790K

8,380,000 VNĐ

Intel® Core™ i7-4790K 4.00GHz up to 4.40GHz / 8MB / Intel® HD Graphic / Socket 1150 (Haswell refresh)

Intel® Core™ i7-4790

7,470,000 VNĐ

Intel® Core™ i7-4790

7,470,000 VNĐ

Intel® Core™ i7-4790 3.60GHz up to 4.00GHz / 8MB / Intel® HD Graphic / Socket 1150 (Haswell refresh)

Intel® Core™ i5-4690K

5,840,000 VNĐ

Intel® Core™ i5-4690K 3.50GHz up to 3.90GHz / 6MB / Intel® HD Graphic / Socket 1150

Intel® Core™ i5-4690

5,370,000 VNĐ

Intel® Core™ i5-4690 3.50GHz up to 3.90GHz / 6MB / Intel® HD Graphic / Socket 1150 (Haswell refresh)

Intel® Core™ i5-4590

4,850,000 VNĐ

Intel® Core™ i5-4590

4,850,000 VNĐ

Intel® Core™ i5-4590 3.30GHz up to 3.70GHz / 6MB / Intel® HD Graphic / Socket 1150 (Haswell refresh)

Intel® Core™ i5-4460

4,250,000 VNĐ

Intel® Core™ i5-4460

4,250,000 VNĐ

Intel® Core™ i5-4460 3.20GHz up to 3.40GHz / 6MB / Intel® HD Graphic / Socket 1150 (Haswell refresh)

Intel® Core™ i3-4170

2,620,000 VNĐ

Intel® Core™ i3-4170  3.70GHz / 3M Cache / Intel® HD Graphic / Socket 1150 

Intel® Core™ i3-4160

2,540,000 VNĐ

Intel® Core™ i3-4160

2,540,000 VNĐ

Intel® Core™ i3-4160  3.60GHz / 3M Cache / Intel® HD Graphic / Socket 1150 (Haswell refresh)

Intel® Pentium® G3258

1,560,000 VNĐ

Intel® Pentium® G3258

1,560,000 VNĐ

Intel® Pentium®  G3258 3.20GHz / 3M Cache / Intel® HD Graphic / Socket 1150 (Haswell refresh - Unlock Core)

Intel® Pentium® G3450

1,510,000 VNĐ

Intel® Pentium® G3450

1,510,000 VNĐ

Intel® Pentium®  G3450 3.40GHz / 3M Cache / Intel® HD Graphic / Socket 1150 

Intel® Pentium® G3260

1,240,000 VNĐ

Intel® Pentium® G3260

1,240,000 VNĐ

Intel® Pentium®  G3260 3.30GHz / 3M Cache / Intel® HD Graphic / Socket 1150 

Intel® Pentium® G3250

1,215,000 VNĐ

Intel® Pentium® G3250

1,215,000 VNĐ

Intel® Pentium®  G3250 3.20GHz / 3M Cache / Intel® HD Graphic / Socket 1150

Intel® Celeron® G1840

805,000 VNĐ

Intel® Celeron® G1840 2.80Ghz / 2MB Cache / Intel® HD Graphic / Socket 1150

Intel® Core™ i7 - 6700K

8,410,000 VNĐ

Intel® Core™ i7 - 6700K 4.0GHz up to 4.2GHz/ (4/8) / 8MB / Intel® HD Graphics 530  / Socket 1151 (chưa quạt)/ Unlocked

Intel® Core™ i7 - 6700

7,500,000 VNĐ

Intel® Core™ i7 - 6700  3.4GHz up to 4.0GHz/ (4/8) / 8MB / Intel® HD Graphics 530  / Socket 1151

Intel® Core™ i5 - 6600K

5,380,000 VNĐ

Intel® Core™ i5 - 6600K 3.50GHz up to 3.9GHz/ (4/4) / 6MB / Intel® HD Graphics 530  / Socket 1151 (chưa quạt)/ Unlocked

KInh Doanh Phân Phối

Ms. Diễm 0943 807 846

Kinh doanh phân phối

Ms. Hồng 0932 327 035

Kinh doanh phân phối

Mr. Hoàng Anh 0932 327 034

Kinh doanh phân phối

Kinh doanh phân phối

Ms. Hoa 0932 327 032

Kinh doanh phân phối

Mr. Duy 0904 884 369