Build PC
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÁY TÍNH PHÚ CƯỜNG

CPU Intel Core i9-9960X

21,090,000 VNĐ

CPU Intel Core i9-9940X

18,990,000 VNĐ

CPU Intel Core i9-9920X

16,690,000 VNĐ

CPU Intel Core i9-9920X

16,690,000 VNĐ

Kinh Doanh Phân Phối

Mr. Minh 0932 327 033

Kinh Doanh Phân Phối

Ms. Diễm 0943 807 846

Kinh doanh phân phối

Ms. Hồng 0932 327 035

Kinh doanh phân phối

Mr. Hoàng Anh 0932 327 034

Kinh doanh phân phối

Ms. Hoa 0932 327 032

Kinh doanh phân phối

Mr. Duy 0904 884 369

0932327060