“KHUYN MÃI CHÀO HÈ, MUA HÀNG X GA CÙNG #NZXT

 

 

1/ Thi gian khuyến mãi : t 10/07-24/07/2021

2/  Sn phm áp dng và khuyến mãi đi kèm:

Chương trình :

Khuyến mãi ln khi mua Case NZXT H510| CA-H510B-B1, CA-H510B-BR, CA-H510B-W1 vi voucher còn 1,725,000 so vi giá bán l gc 1,840,000

Nhn ngay PUCK khi mua Z53, Z63, Z73 khi mua kèm hoc đang s dng bo mch ch NZXT N7

Nhn ngay áo thun cao cp khi mua ngun NZXT

                       

3/ Cách thc mua hàng gim giá: Khách hàng s được gim trc tiếp ngay trên đơn hàng khi mua NZXT. Mi chi tiết th l chương trình xin liên h ca hàng gn nht đ biết thêm chi tiết.

4/ Cách thc nhn quà:

-      Đính kèm hình nh hóa đơn mua hàng, phiếu thu, phiếu xut kho có du xác nhn ca ca hàng, th hin rõ tên sn phm và ngày mua hàng trong thi gian chương trình din ra.

-      Đính kèm nh chp s S/N ca sn phm

-      Đin series ca sn phm:

-      Đin H và tên người nhn quà

-      Size áo và màu áo mong mun

-      Đin Địa ch nhn quà

-      Đin S đin thoi liên h

-      Hình chp s S/N trên sn phm phi chp kèm vi hoá đơn như hình dưới đây, ch chp nhn hình chp s S/N trên sn phm, s S/N trên hp không có hiu lc.

 

 Các lưu ý khác:

-      NZXT s kim tra và liên h gi quà ti bn trong 20 ngày làm vic (ngoi tr th 7 & Ch nht) .

-      Quà tng không có giá tr quy đi thành tin mt hoc các giá tr khác tương đương.

-      Hóa đơn/ phiếu thu/ phiếu xut kho phi có con du ca ca hàng bán l.

-      Chương trình ch dành cho khách hàng mua l t ca hàng, tt c hóa đơn t nhà phân phi đu không được tham gia chương trình khuyến mãi này.

-      Mi góp ý hay thc mc khác v chương trình, xin vui lòng liên h NZXT VN : https://www.facebook.com/NZXT.VN

Kinh Doanh Phân Phối

Ms. Diễm 0943 807 846

Kinh doanh phân phối

Mr. Duy 0904 884 369

0932327060