CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI NZXT NHÂN DỊP GIÁNG SINH

1/ Thi gian khuyến mãi : t 22/12-30/12/2021

2/  Sn phm áp dng và khuyến mãi đi kèm: 

3/ Cách thc mua hàng gim giá: Khách hàng s được gim trc tiếp ngay trên đơn hàng khi mua NZXT. Mi chi tiết th l chương trình xin liên h ca hang gn nht đ biết thêm chi tiết.

 

 

 

 

 

Kinh Doanh Phân Phối

Ms. Diễm 0943 807 846

Kinh doanh phân phối

Mr. Duy 0904 884 369