Chương Trình "Mưa Quà Tặng" dành cho đại lý NZXT

Khi mua số lượng 10 sản phầm trở lên được tặng 01 sản phẩm cùng loại. Áp dụng cho vỏ case NZXT, Nguồn C650 - C750 NZXT

Chương trình áp dụng từ ngày 13-25/05/2021

Kinh Doanh Phân Phối

Ms. Diễm 0943 807 846

Kinh doanh phân phối

Mr. Duy 0904 884 369

0932327060