CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÁY TÍNH PHÚ CƯỜNG

GIGABYTE™ GA-RXVEGA64 GM OC-8GD

11,340,000 VNĐ

GIGABYTE™ GV-RXVEGA64GAMING OC-8GD- AMD Radeon RX VEGA64
- Chuẩn PCI-Express 3.0
Thông số kỹ thuật: 8GB GDDR5 - HBM2 (Core Clock: Boost: 1560MHz
Base: 1276MHz)
Cổng kết nối: HDMI-2.0b*3/ Display Port-1.4 *3
(hiển thị tối đa ra 6 màn hình)

GIGABYTE™ GA-RXVEGA56 GM OC-8GD

9,940,000 VNĐ

GIGABYTE™ GV-RXVEGA56GAMING OC-8GD- AMD Radeon RX VEGA56
- Chuẩn PCI-Express 3.0
Thông số kỹ thuật: 8GB GDDR5 - HBM2 (Core Clock: Boost: 1501MHz
Base: 1170MHz)
Cổng kết nối: HDMI-2.0b*3/ Display Port-1.4 *3
(hiển thị tối đa ra 6 màn hình)

GIGABYTE™ GA-RX580 GAMING-4GD

4,753,000 VNĐ

GIGABYTE™ GV-RX580GAMING-4GD- AMD Radeon RX 580
- Chuẩn PCI-Express 3.0
Thông số kỹ thuật: 4GB GDDR5 - 256 bits (Core Clock: OC mode: 1355MHz
Gaming mode: 1340MHz)
Cổng kết nối: Dual-link DVI-D *1/ HDMI-2.0b*1/ Display Port-1.4 *3
(hiển thị tối đa ra 5 màn hình)

GIGABYTE™ GA-RX580 GAMING-8GD

5,565,000 VNĐ

GIGABYTE™ GV-RX580GAMING-8GD- AMD Radeon RX 580
- Chuẩn PCI-Express 3.0
Thông số kỹ thuật: 8GB GDDR5 - 256 bits (Core Clock: OC mode: 1355MHz
Gaming mode: 1340MHz)
Cổng kết nối: Dual-link DVI-D *1/ HDMI-2.0b*1/ Display Port-1.4 *3
(hiển thị tối đa ra 5 màn hình)

GIGABYTE™ GA-RX580 AORUS-8GD

4,823,000 VNĐ

GIGABYTE™ GV-RX580AORUS-8GD- AMD Radeon RX 580
- Chuẩn PCI-Express 3.0
Thông số kỹ thuật: 8GB GDDR5 - 256 bits (Core Clock: OC mode: 1380MHz
Gaming mode: 1365MHz)
Cổng kết nối: Dual-link DVI-D *1/ HDMI-2.0b*1/ Display Port-1.4 *3
(hiển thị tối đa ra 5 màn hình)

GIGABYTE™ GA-RX580 AORUS-4GD

5,642,000 VNĐ

GIGABYTE™ GV-RX580AORUS-4GD- AMD Radeon RX 580
- Chuẩn PCI-Express 3.0
Thông số kỹ thuật: 4GB GDDR5 - 256 bits (Core Clock: OC mode: 1380MHz
Gaming mode: 1365MHz)
Cổng kết nối: Dual-link DVI-D *1/ HDMI-2.0b*1/ Display Port-1.4 *3
(hiển thị tối đa ra 5 màn hình)

GIGABYTE™ GA-RX570 AORUS-4GD

4,473,000 VNĐ

GIGABYTE™ GV-RX570AORUS-4GD- AMD Radeon RX 570
- Chuẩn PCI-Express 3.0
Thông số kỹ thuật: 4GB GDDR5 - 256 bits (Core Clock: OC mode: 1295MHz
Gaming mode: 1280MHz)
Cổng kết nối: Dual-link DVI-D *1/ HDMI-2.0b*1/ Display Port-1.4 *3
(hiển thị tối đa ra 5 màn hình)

GIGABYTE™ GA-RX570 GM-4GD

4,375,000 VNĐ

GIGABYTE™ GV-RX570GAMING-4GD- AMD Radeon RX 570
- Chuẩn PCI-Express 3.0
Thông số kỹ thuật: 4GB GDDR5 - 256 bits (Core Clock: OC mode: 1255MHz
Gaming mode: 1244MHz)
Cổng kết nối: Dual-link DVI-D *1/ HDMI-2.0b*1/ Display Port-1.4 *3
(hiển thị tối đa ra 5 màn hình

GIGABYTE™ GA-RX580 GM-8GD-MI

5,383,000 VNĐ

GIGABYTE™ GV-RX580GAMING-8GD MI- AMD Radeon RX 580
- Chuẩn PCI-Express 3.0
Thông số kỹ thuật: 8GB GDDR5 - 256 bits (Core Clock: OC mode: 1355MHz
Gaming mode: 1340MHz)
Cổng kết nối: Dual-link DVI-D *1/ HDMI-2.0b*1/ Display Port-1.4 *3
(hiển thị tối đa ra 5 màn hình), No backplate.

GIGABYTE™ GA-RX580 GM-4GD-MI

4,543,000 VNĐ

GIGABYTE™ GV-RX580GAMING-4GD MI- AMD Radeon RX 580
- Chuẩn PCI-Express 3.0
Thông số kỹ thuật: 4GB GDDR5 - 256 bits (Core Clock: OC mode: 1355MHz
Gaming mode: 1340MHz)
Cổng kết nối: Dual-link DVI-D *1/ HDMI-2.0b*1/ Display Port-1.4 *3
(hiển thị tối đa ra 5 màn hình), No backplate.

GIGABYTE™ GA-RX570 GM-8GD-MI

5,103,000 VNĐ

GIGABYTE™ GV-RX570GAMING-8GD MI- AMD Radeon RX 570
- Chuẩn PCI-Express 3.0
Thông số kỹ thuật: 8GB GDDR5 - 256 bits (Core Clock: OC mode: 1255MHz
Gaming mode: 1244MHz)
Cổng kết nối: Dual-link DVI-D *1/ HDMI-2.0b*1/ Display Port-1.4 *3
(hiển thị tối đa ra 5 màn hình), No backplate.

GIGABYTE™ GA-RX570 GM-4GD-MI

4,263,000 VNĐ

GIGABYTE™ GV-RX570GAMING-4GD MI- AMD Radeon RX 570
- Chuẩn PCI-Express 3.0
Thông số kỹ thuật: 4GB GDDR5 - 256 bits, Core Clock 7000MHZ, (Core Clock: OC mode: 1255MHz
Gaming mode: 1244MHz)
Cổng kết nối: Dual-link DVI-D *1/ HDMI-2.0b*1/ Display Port-1.4 *3
(hiển thị tối đa ra 5 màn hình), No backplate.

GIGABYTE™ GA-RX560 GM OC-4GD

2,990,000 VNĐ

GIGABYTE™ GV-RX560GAMING OC-4GD- Radeon RX 560
- Chuẩn PCI-Express 3.0
Thông số kỹ thuật: 4GB GDDR5 - 128 bits (Core Clock: OC mode: 1300MHz
Gaming mode: 1278MHz)
Cổng kết nối: Dual-link DVI-D *1/ HDMI-2.0b*1/ Display Port-1.4 *1
(hiển thị tối đa ra 3 màn hình)

GIGABYTE™ GA-RX560OC-4GD

2,890,000 VNĐ

GIGABYTE™ GV-RX560OC-4GD- Radeon RX 560
- Chuẩn PCI-Express 3.0
Thông số kỹ thuật: 4GB GDDR5 - 128 bits, Memory Clock: 6000MHZ, (Core Clock: OC mode: 1199MHz
Gaming mode: 1189MHz, Reference clock: 1176 MHz :1176MHZ)
Cổng kết nối: Dual-link DVI-D *1/ HDMI-2.0b*1/ Display Port-1.4 *1
(hiển thị tối đa ra 3 màn hình)

KInh Doanh Phân Phối

Ms. Diễm 0943 807 846

Kinh doanh phân phối

Ms. Hồng 0932 327 035

Kinh doanh phân phối

Mr. Hoàng Anh 0932 327 034

Kinh doanh phân phối

Kinh doanh phân phối

Ms. Hoa 0932 327 032

Kinh doanh phân phối

Mr. Duy 0904 884 369