Build PC
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÁY TÍNH PHÚ CƯỜNG

CPU Intel Core i7-9800X

8,990,000 VNĐ

CPU Intel Core i7-9800X

8,990,000 VNĐ

CPU Intel Core i3 8100

2,950,000 VNĐ

CPU Intel Core i3 8100

2,950,000 VNĐ

CPU Intel Pentium G5400

1,490,000 VNĐ

CPU Intel Pentium G5400

1,490,000 VNĐ

CPU Intel Celeron G4900

1,170,000 VNĐ

CPU Intel Celeron G4900

1,170,000 VNĐ

CPU Intel Core i9 9900KF

12,290,000 VNĐ

CPU Intel Core i9-9900K

12,990,000 VNĐ

CPU Intel Core i9-9900K

12,990,000 VNĐ

CPU Intel Core i7 9700K

9,990,000 VNĐ

CPU Intel Core i7 9700K

9,990,000 VNĐ

CPU Intel Core i7-9700KF

9,490,000 VNĐ

CPU Intel Core i5-9600KF

5,390,000 VNĐ

CPU Intel Core i5 9600K

6,050,000 VNĐ

CPU Intel Core i5 9600K

6,050,000 VNĐ

CPU Intel Core i5-9400F

3,760,000 VNĐ

CPU Intel Core i5-9400F

3,760,000 VNĐ

CPU Intel Core i5 9400

4,790,000 VNĐ

Kinh Doanh Phân Phối

Mr. Minh 0932 327 033

Kinh Doanh Phân Phối

Ms. Diễm 0943 807 846

Kinh doanh phân phối

Ms. Hồng 0932 327 035

Kinh doanh phân phối

Mr. Hoàng Anh 0932 327 034

Kinh doanh phân phối

Ms. Hoa 0932 327 032

Kinh doanh phân phối

Mr. Duy 0904 884 369

Tắt [X]
0932327060