CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
Địa điểm nhận hàng hóa theo chỉ định của Khách hàng đã thông qua Công ty TNHH Máy tính Phú Cường . Quy trình giao nhận được quy định tại Phụ lục đính kèm hợp đồng này. Khách hàng cử đại diện ủy quyền để thực hiện việc nhận hàng.
Các tài liệu, hồ sơ kèm theo khi giao nhận hàng:
1. Hóa đơn GTGT hợp lệ (Trường hợp Khách hàng nhập hàng với số lượng lớn và việc vận chuyển được tiến hành theo từng lô thì Hóa đơn GTGT sẽ được giao cùng với lô hàng cuối cùng).
2. Phiếu xuất kho hoặc Biên bản giao nhận hàng hóa
3. Phiếu bảo hành và các tài liệu, giấy tờ khác liên quan (nếu có)
4. Khách hàng có quyền khiếu nại về thời hạn thanh toán, giá cả và các vấn đề khác liên quan đến sản phẩm trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận hàng; mọi ý kiến ngoài thời hạn trên sẽ không có giá trị.
5. Khách hàng được coi là đã nhận hàng hóa và chịu mọi tổn thất về hàng hóa kể từ thời điểm:
- Khách hàng đã nhận hàng hóa của
Công ty TNHH Máy tính Phú Cường bàn giao hoặc nhận bàn giao từ đơn vị vận chuyển do Công ty TNHH Máy tính Phú Cường  chỉ định.
-
Công ty TNHH Máy tính Phú Cường  giao hàng hóa cho đơn vị vận chuyển do Khách hàng chỉ định hoặc người nhận hàng do Khách hàng cử đến nhận hàng tại kho của Công ty TNHH Máy tính Phú Cường .
- Trong trường hợp hàng được giao tại
Công ty TNHH Máy tính Phú Cường  hoặc giao cho đơn vị vận chuyển do Khách hàng chỉ định thì Khách hàng tự mua bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa đối với số hàng hoá đó.

 

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

1. Hình thức vận chuyển :
- Gửi hàng bằng phương tiện ô tô: Khi gửi hàng, phòng kho vận của Công ty TNHH Máy tính Phú Cường  và đơn vị vận chuyển hàng hoặc Lái xe ký biên bản giao nhận hàng hóa theo số kiện hàng gửi đã niêm phong.
- Gửi hàng bằng phương thức chuyển phát nhanh EMS: Khi gửi hàng, giữa Công ty TNHH Máy tính Phú Cường  và đơn vị nhận chuyển hàng xác lập với nhau vận đơn theo trọng lượng hàng gửi đã được niêm phong.
3. Chi phí vận chuyển:
Công ty TNHH Máy tính Phú Cường giao hàng miễn phí tại các địa điểm nhận hàng của Khách hàng trong phạm vi nội thành của thành phố Hà Nội , đối với các trường hợp khác thì theo thỏa thuận khi đặt hàng
4. Đơn vị vận chuyển :
- Đối với những lô hàng gửi thông qua các đơn vị vận chuyển do Công ty TNHH Máy tính Phú Cường chỉ định,  Công ty TNHH Máy tính Phú Cường đảm bảo chịu trách nhiệm cho đến khi hàng hóa đến địa điểm nhận hàng của Khách hàng.
- Đơn vị vận chuyển do Khách hàng chỉ định: Khách hàng phải ghi rõ trên đơn đặt hàng hoặc gửi thông báo bằng văn bản do người đại diện được ủy quyền ký, đóng dấu fax trước và gửi bản gốc cho Phòng kho vận của Công giữa Công ty TNHH Máy tính Phú Cường hoặc người được ủy quyền gửi thông báo bằng Email cho phòng kho vận giữa Công ty TNHH Máy tính Phú Cường thông báo về việc chỉ định phương tiện, đơn vị vận chuyển cho từng lô hàng cụ thể hay cho tất cả các lô hàng trong khoảng thời gian nào. Đối với những lô hàng gửi thông qua các đơn vị này, giữa Công ty TNHH Máy tính Phú Cường không chịu trách nhiệm về hàng hóa đã giao cho Đơn vị vận chuyển. Mọi rủi ro, mất mát, hư hỏng… sẽ do Khách hàng và Đơn vị vận chuyển thỏa thuận, xử lý.

Kinh Doanh Phân Phối

Mr.Tính 0932.32.7060

Kinh doanh phân phối

Mr. Duy 0904 884 369